Disseny ofcines Henkel

Disseny i direcció d' obra oficines Henkel

Oficines Henkel

Henkel Iberica
Montornes del Vallès
Barcelona
Superficie: 600 m2

1 to 12 Photos

Descripció del projecte

 

Disseny d’ oficines corporatives de la nova seu Henkel Ibèrica especialització amb aeronàutica.

Projecte integral per resoldre el funcionament intern de diferents tipologies d’ espais, integrant un estudi

luminotècinc i un estudi exaustiu dels materials per obtenir certificat DGNV de sostenibilitat mediamibental.

El projecte s’ engloba dins de la nova fàbrica especialitzada en la producció de productes per la aeronàutica,

es desenvolupa en dues plantes,  a la planta baixa trobem la recepció prinicipal on el visitant rep la presentació i atenció de Henkel

configurada per una zona de taulell i area d’ espera.

La conexió entre plantes, es crea mitjançant un nucli format per un asecensor central i una escala perimetral de formigó traçant el

recorregut fins la primera planta. En aquesta planta ens trobem un passadis mirador de 80 metres de longitud on el visitant pot

veure en funcionament la fàbrica al mateix temps que decideix quin espai visitar.  En aquesta primera planta trobem la sala d’ oficina

prinicipal per vint i cuatre punts de treball amb dues sales de reunions internes, on s’han disposat les taules de forma perimetral a les

parets de l’ edifici per aprofitar al màxim la llum solar. tot seguit  ens trobem  una sala polivalent que mitjançant un envà mòbil aconseguim

que l’ espai sigui una  sala de conferencies o be dues sales de reunions.  A continuació d’ aquesta sala, ens trobem els vestuaris per donar

servei al personal. Finalment, trobem el menjador on els treballadors tenen el seu espai per poder fer un parèntesi a la jornada laboral.

Aquest espai es veu reforçat amb la creació d’ una terrassa jardí a la segona planta, on es genera un espai de desconexió i relaxació pel personal

de Henkel.

Tot aquest projecte hi ha hagut un control mol exhaustiu dels materials, productes e il·luminació per poder obtenir el certifcat sostenible DGNV GOLD