La pionera

L’ajuntament de Barcelona i Fundació Fromació i treball, ens va encarregar el disseny d’un Mercat solidari que Fora dinàmic i polivalent per donar Cabut a qualsevol tipus d’activitat comercial, i així poder oferia una primera oportunitat per a la gent que Comença un nou negoci, amb la finalitat de promocionar l’emprenedoria; amb aquesta Necessitat, vam desenvolupar un projecte formació per tres tipus-lògies de parades comercials que va permetre adaptar-se a la Capacitat i ús de l’emprenedor. Aquestes tres tipus-lògies de parades ens van permetre DISSENYAR Uns Mòduls inspirats en la forma arquitectònica de la ciutat de Barcelona, ​​però de forma esquematitzada i simplificada de formes per obtenir un nou skyline del Mercat. En tot Procés también SER indispensable incorporar en el disseny dels aspectes de Mobilitat i efímer, ja que ens van sol·licitar que fora totalment portàtil Perquè l’espai que ocuparia el mercaderia no es farà servir de forma permanent, i que fora dels fines de setmana havia de quedar totalment exempt d’Elements del Mercat. L’PIONERA. El mercat de la gent que Comença La Pionera, és el nou espai a l’aire lliure que PROMOU la cooperació entre persones i projectes. Un espai d’oportunitats per a persones emprenedores i nous projectes d’innovació soci econòmica. Servirà d’aparador per a unes 300 iniciatives: des de projectes soci empresarial de Col·lectius en situació de vulnerabilitat Fins Col·lectius que también comencen i innoven com makers, artesanes o artistes. Tot Això combinat amb tallers, menjar i Diverses Propostes musicals i d’oci. Se celebra durante tots els fines de setmana a Passeig Calvell amb la Rambla del Poblenou.