IESE bussines school Restaurant

Iese Business school restaurant.
Avda Pearson 21,Barcelona
Superficie:2000m2

1 to 11 Photos

En aquesta rehabilitació d’un restaurant universitari partim d’una superficie general de 1.150 m2 en la que disposem d’un servei de cuina de grans dimensions per a una una distribució tipus “free flow” o self de fluxe continu.
El client ens sol·licita un increment de comensals del 15-20%, passant dels 500 actuals als 600 de projecte.

Estem parlant d’una alta exigència d’ocupació: 500 menús aprox.en hora punta de d’uns 90 minuts de durada per servei. També s’ens demana espais oberts al públic la resta del dia.
Tot això fa que el projecte es centri en una ordenació molt acurada d’un fluxe de circul·lació que eviti colisions. La disposició de taules individuals i de grup amb bancs continus, cadires individuals de manera que, malgrat aquesta gran densitat exigida, aconseguim un bon confort visual, qualitat de la il·luminació d’accent i general, (tipus cenital-claraboia per manca de llum natural).

L’ ergonomía de l’usuari i l’aplicació de materials específics pel bon comportament acústic de l’entorn, ha estat una altres dels reptes.
En aquest sentit també s’ha rehabilitat la zona central de bar com a caixa negre de vidre, fent desaparèixer els límits perimetrals i destacar de la barra blanca central.
Una doble velocitat de servei: Hores punta i hores vall ha permès que els estudiants gaudeixin entre classes dels espais de menjador i lounge per a reunir-se, prendre alguna cosa, estudiar i conectar-se d’una manera molt més tranquil·la.
D’aquesta manera hem aconseguit que els menjadors deixin de ser impersonals i s’utilitzin també per a punt de trobada i estudi.

Aquest projecte representa una reinterpretació del concepte del restaurant universitari, i permet al client donar un valor afegit al usuari.