Avís legal

Informació general

L’accés a la web www.m3interiors.com i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis que si escau es puguin oferir.

Informació del Titular legal de la web

Jordi Pastells Calls
Sant Joan, 10, Baixos
08470 Sant Celoni
+34 608 947 881
info@m3interiors.com
Condicions d’ús

Mitjançant la web www.m3interiors.com es facilita l’accés a la web propietat de M3INTERIORS per oferir als Usuaris l’accés general a la informació, productes i serveis que la citada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal.

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que M3INTERIORS posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions; i respondrà, enfront de M3INTERIORS i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per la seva pròpia responsabilitat.

M3INTERIORS es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, a serveis i continguts, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

M3INTERIORS es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, del seu web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de Privadesa i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitats per l’Usuari a través del formulari de contacte seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que els mateixos no seran incorporats a cap tipus de fitxer d’emmagatzematge, que l’únic objectiu del formulari és facilitar a l’Usuari la comunicació amb M3INTERIORS i que una vegada establerta aquesta comunicació M3INTERIORS no guardarà, ni cedirà a tercers, ni utilitzarà aquests para publicitar els seus serveis.

Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment al fet que M3INTERIORS pugui establir contacte com a resposta.

M3INTERIORS adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a aquestes dades de caràcter personal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat de M3INTERIORS. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, salvo per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de M3INTERIORS , sancionable per la legislació vigent. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per Llei.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida

per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. M3INTERIORS no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat

M3INTERIORS no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent l’Usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per M3INTERIORS o no publicada amb el seu nom.

M3INTERIORS no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de M3INTERIORS, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de M3INTERIORS, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que M3INTERIORS hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, M3INTERIORS no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. M3INTERIORS tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

M3INTERIORS no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

M3INTERIORS no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.